Tre tips for trygg BDSM

Lurer du på hvordan du kan utforske lett BDSM på en trygg måte? Her får du tre tips!

1. Sett grenser! 

Å utforske BDSM betyr ikke at en behøver å tillate alt som gjøres mot deg eller at man kan gjøre alt man vil mot en partner. Det betyr heller ikke at man er nødt til å krysse smertegrenser man ikke er komfortabel med. Før man skal utforske lett BDSM er det derfor viktig å sette grenser i forkant og avklare hva dere er komfortable med og ikke. Snakk om deres absolutte «ja», «nei» og deres «kanskje».

Denne forhandlingen i forkant er viktig. Den lar dere sammen bestemme reglene for hva som vil skje og fastsette rammen for utforskingen. Dette gjør at dere kan føle dere trygge på at ingen grenser vil krysses. Derfra kan dere sammen utforske innenfor de bestemte spillereglene!

2. Sikkerhetsord og sikkerhetsgester

En annen viktig del av grensesettingen i forkant, er at dere sammen bestemmer dere for et sikkerhetsord. Dette er et ord som indikerer for partneren at dere har gått for langt, eller at du ikke er komfortabel med det vedkommende gjør. Ikke bruk ordene «nei» eller «stopp» som sikkerhetsord, for det kan godt hende at du vil bruke disse ordene under leken… Det kan for eksempel være det kjente ordet «pineapple» eller dere kan finne på deres helt egne ord. Men sørg for å velge et ord som er lett å huske og lett å uttale!

artikkel_bondage_håndjer_par_seng.jpg

Det kan også være en idé å finne en sikkerhetsgest eller handling, særlig om man skal bruke en ball gag som gjør at partneren ikke får si noe. For eksempel kan det være tre dunk i bakken med foten, to raske knips med fingrene eller du kan holde en liten gjenstand i hånden under hele akten – og når du slipper den, er det et tegn på at dere skal ta det litt roligere.

3. En nummerskala fra 1-10

Det kan også være greit å innlegge en nummerskala fra 1-10, hvor 10 regnes som et sikkerhetsord. Nummerskalaen kan være en fin måte å finne ut av hvor komfortabel partneren er. Spør underveis i akten! Og dere kan fint fremdeles være i karakter når dere stiller spørsmål om nummerskalaen, om dere utforsker med rollespill! Nummerskalaen kan gi signaler til partneren om at hen burde roe litt ned, eller at hen kan heve det enda et hakk. Kanskje sier partneren at håndjernene er på en 5-er, mens brysklypene er på en 3-er. Ved hjelp av nummerskalaen blir det lettere og mer spesifikt å vite hvordan du skal gå frem underveis.

Lykke til!