Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022, og Kondomeriet er et av omtrent 9000 norske selskaper som omfattes av loven. Lovens formål er å skape åpenhet rundt hvordan selskaper jobber med menneskerettigheter, og hvordan aktsomhetsvurderinger gjennomføres. Arbeidet med å identifisere risiko i verdikjeden, iverksette tiltak og overvåke om de fungerer blir kalt aktsomhetsvurderinger. Det er Forbrukertilsynet som følger opp loven i Norge.

Vi har startet arbeidet med å kartlegge og vurdere eventuelle negative påvirkninger/skader i egen virksomhet, leverandørkjede og forretningsforbindelser, og eventuelt forebygge, redusere eller stanse dette. Vi har påbegynt aktsomhetsvurderingen.