Trygge produkter med CE-merking

Som kunde vil du støte på CE-merket på en rekke ulike produkter, som leketøy, maskiner, medisinsk utstyr og byggevarer. Alle produkter vi tar inn i vårt sortiment er CE-merket. Dette forteller deg at produktene oppfyller kravene som er satt til helse, miljø og sikkerhet. Her kan du lese mer om hva CE-merking er.

Et eksempel på hvordan produkter CE-merkes

Bildet viser et eksempel på merking av et produkt

Hva betyr CE-merking?

I 1985 besluttet EU å utarbeide et direktiv etter «ny metode» (New Approach) for å kunne samkjøre tekniske krav til ulike produktgrupper. Metoden går ut på at det lages regler på utvalgte produktområder med krav til helse, miljø og sikkerhet. EØS-avtalen gjør at Norge også omfattes av disse direktivene, selv om vi ikke her medlemskap i EU.

CE står for Communauté Européenne, og CE-merking er det synlige beviset på at et produkt oppfyller kravene som er fastsatt av direktivene. Merkingen er myndighetspålagt.

Merket er et bevis på at produsenten garanterer at alle krav som stilles er oppfylt. CE-merkingen er et signal til offentlige instanser som kontrollerer produktene, og viser at det kan dokumenteres at produktet oppfyller sikkerhetskravene som gjelder.

Hvordan oppfylles direktivenes krav?

Produsent eller representanten for produsenten skal sørge for at det foretas en samsvarsvurdering for å kunne bruke CE-merket. Produsenten/representanten påfører CE-merket etter at det er gjennomført en samsvarsvurdering. Den nødvendige tekniske dokumentasjonen skal oppbevares av produsenten i 10 år, og skal stilles til rådighet for myndighetene på anmodning.

Hvordan merkes produktene?

CE-merket skal være godt synlig, lesbart og vanskelig å fjerne. Det skal påføres selve produktet eller merkeplaten. Dersom dette ikke er mulig, skal merket påføres emballasjen eller følgedokumentene. Et produkt som ikke er merket, feilaktig merket eller som er merket uten å oppfylle sikkerhetskravene, vil bli krevd tilbake fra markedet.

Kilde: standard.no