Kondomeriets konkurransevilkår | Kondomeriet

Kondomeriets konkurransevilkår

Disse vilkårene er generelle vilkår til informasjon i forbindelse med ulike konkurranser arrangert av Kondomeriet. 

Betingelser

1. Kondomeriets konkurranser er åpne for personer bosatt i Norge, med unntak av ansatte i Kondomeriet AS og deres nærmeste familie (som i denne forbindelse omfatter ektefelle, foreldre, søsken, barn eller personer som bor i samme husholdning som den ansatte), samt alle andre som er tilknyttet bedriften. 

2. Deltakerne må være fylt 18 år for å delta, med mindre annet er oppgitt på konkurransesiden. Deltakerne ansees å ha godtatt disse betingelsene og akseptert å være bundet av betingelsene når de sender inn sitt/sine svar i konkurransen. Betingelsene må godkjennes hver gang et nytt svar sendes inn (gjelder for eksempel ved deltakelse i Kondomeriets julekalender). 

Deltakelse

3. Ingen kjøp er påkrevd for å delta i konkurransene. 

4. For å være berettiget til å vinne premien(e), må deltakerne sende inn sitt svar via konkurransens egen side eller følge konkurransens gjeldende vilkår for innsending av svar. 

5. Bidrag som ikke er fullstendige, uleselige, skadet, grove eller krenkende vil bli ansett som ugyldige. Det aksepteres intet ansvar for eventuelle bidrag som forsvinner, blir forsinket eller blir skadet under overføring.

6. Personer som bryter disse vilkårene vil bli diskvalifisert eller utestengt fra konkurransen. 

7. Når du sender inn ditt bidrag, må du oppgi korrekte personlige opplysninger/kontaktopplysninger. Du må ikke bruke andre personers opplysninger uten samtykke fra dem, eller oppgi falsk informasjon. 

8. Vi forbeholder oss retten til å publisere vinneren og eventuelle bidrag på kondomeriet.no/julekalender, kondomeriet.no, Facebook, Kondomeriets blogg og/eller andre sosiale medier, dersom annet ikke er oppgitt på konkurransesiden. Det er kun fornavn og bosted som vil bli utgitt i denne sammenhengen. All annen sensisitv informasjon eller kontaktopplysninger vil forbli anonymt. 

9. Ved å delta i konkurransen samtykker du i at Kondomeriet kan kontakte deg via e-post vedrørende konkurransen du deltar i, under konkurranseperioden.

Hvordan vinne

10. Det vil bli valgt x antall vinnere (se konkurransens side eller spesifikke informasjon for detaljer). Vinnerne vil bli trukket ut tilfeldig blant de rette svarene i angitt periode, dersom ikke annet er oppgitt. 

Premiering

11. Premiene vil være opplyst på konkurransens egen side.

12. Kondomeriet vil kontakte vinnerne per e-post innen to uker etter at disse er trukket ut, dersom ikke annet er oppgitt. Dersom en premie blir sendt ut til en vinner og kommer i retur til oss, vil denne ikke sendes ut på nytt. En ny vinner fra samme periode vil da bli trukket ut.

13. Vi gjør oppmerksom på at det er inntektsskatt på premier med verdi over kr 10000,-. Det er vinnerens ansvar å selv innberette evt skattbar premie.

Personopplysninger

14. Alle personopplysninger som samles inn i forbindelse med Kondomeriets konkurranser behandles på en trygg og sikker måte i henhold til personopplysningsloven. E-postadressene og personinformasjonen vil aldri bli solgt videre eller delt med en tredjepart.

15. Du har rett til innsyn, retting og sletting av de opplysninger vi har registrert om deg. Har du spørsmål om Kondomeriets personvernvilkår, ta kontakt med kundeservice på e-post: kundeservice@kondomeriet.no eller telefon 66812102 (alle virkedager kl 9-15).

16. Kondomeriet vil bruke personopplysningene til å kontakte deltakerne for eventuelt å bekrefte deltakelsen, og for å kontakte vinnere.

Generelt

17. Disse vilkårene og betingelsene, gjennomføringen av konkurransene, samt fortolkningen og håndhevelsen av disse skal eksklusivt være underlagt og fortolkes i overensstemmelse med norsk rett.

18. Konkurransearrangør er:
Kondomeriet AS
Postboks 400 
1411 Kolbotn

19. Kondomeriet forbeholder seg retten til, under rimelige omstendigheter, å avlyse/avbryte en konkurransen på et hvilket som helst tidspunkt, uten derved å pådra seg noen form for ansvar.