PMS - hva er det?

Hva er egentlig PMS? De aller fleste har hørt uttrykket, og det brukes gjerne i forbindelse med humørsvingninger og kvinnelig temperament. Her får du svaret på hva det egentlig det står for.

Premenstruelt syndrom

PMS er en forkortelse for Premenstruelt Syndrom, også kjent som premenstruelle spenninger. Det anslås at 85 % av alle kvinner har noen plager før menstruasjonen, mens PMS er en sykdom som rammer kun 2,5 % av kvinner. PMS er en tilstand av tilbakevendende plager i tiden før hver menstruasjon. Når vi snakker om sykdommen er det symptomer som irritabilitet, spenninger og nedstemthet som er de mest fremtredende.  

Symptomer som stress, angst, søvnproblemer, hodepine, tretthet, humørsvingninger, emosjonelle svingninger, oppblåsthet, magekramper, forstoppelse, hevelse eller ømhet i brystene kan komme frem.  Dersom det utelukkende gjelder fysiske symptomer, stiller man ikke diagnosen PMS. Disse symptomene er helt vanlige å få i forskjellige grad, for alle kvinner som har kommet i kjønnsmoden alder.

Symptomene og intensiteten av disse varierer fra person til person, og fra gang til gang. De aller fleste som lider av PMS opplever å få noen få av alle de mulige symptomene, og da i et relativt forutsigbart mønster. I typiske definisjoner av PMS må symptomene være til stede i løpet av ti dager umiddelbart før mensen, og må ikke være til stede i minst en uke mellom menstruasjonsstart og eggløsning.

Når vi altså sier at en kvinne har PMS, er det en fellesbetegnelse for de dagene humøret svinger litt og kroppen ikke er helt med, og ikke alltid selve sykdommen man sikter til.

Årsaker

Forskere har lett etter årsaken til PMS i eggstokkenes utskillelse av hormoner, uten å finne noe spesielt hos kvinner som har PMS. Medikamenter som hjelper mot depresjoner ved at de hemmer opptaket av signalstoffet serotonin i hjernen, har en viss effekt mot PMS. Derfor har oppmerksomheten blitt rettet mot hjernen.

Ett eller flere signalstoffer i hjernen kan være involvert i PMS, og noe av forklaringen kan ligge i måten kjønnshormonet progesteron brytes ned hos ulike kvinner.

Behandling av PMS 

Det finnes ingen behandling for PMS som hjelper alle. For noen kan det hjelpe med antidepressiva, for andre kan P-piller minske symptomene og plagene. Dersom du har mistanke om at du lider av PMS, anbefaler vi deg å ta kontakt med din fastlege eller gynekolog.

Kilde: Store medisinske leksikon, Wikipedia, kunnskapssenteret.no