Høyere andel HIV-positive skyldes ikke antall partnere

Heterofile menn har omtrent like mye ubeskyttet sex med ulike partnere som det homofile menn har. Det høye antallet HIV-positive blant homofile menn kan derfor ikke forklares med at de har spesielt mange sexpartnere, sier amerikanske forskere.

Har like mye ubeskyttet sex 

Mer enn halvparten av de som fikk diagnosen hiv-positiv i USA i 2005 var homofile menn, i følge forskere ved the University of Washington i Seattle i USA. Men heterofile og homofile menn i USA har ikke så ulike seksuelle vaner som mange tror, mener forskerne. To ulike undersøkelser viser nemlig at heterofile menn og kvinner har like mye ubeskyttet sex som det enkelte homofile menn har.

– Bare fordi vi finner en høyere andel HIV-positive blant homofile menn, kan vi ikke konkludere med at disse er mer promiskuøse enn heterofile, eller at de ikke lytter til rådene om å beskytte seg, sier forsker og antropolog Steven Goodreau.

Antall sexpartnere

I studien Goodreau og hans kollega Matthew R. Golden foretok, analyserte de data fra to større befolkningsundersøkelser. Ved hjelp av disse dataene, estimerte de hvor mange sexpartnere henholdsvis homofile menn og heterofile menn og kvinner har. De estimerte også antall homofile menn som enten gir analsex, får analsex, eller begge deler.

– Vi ser at selv om homofile menn oppfører seg på samme måte som heteroseksuelle, i form av antall sexpartnere, er likevel andelen hiv-positive blant homofile menn veldig stor. Men snur vi det på hodet, ser vi at hvis heteroseksuelle har like mange sexpartnere som homofile, får vi likevel ikke et tilsvarende høyt antall hiv-positive blant de heteroseksuelle, sier Goodreau.

Hvorfor er homofile mer utsatt?

Så hvorfor er risikoen for å få HIV større for homofile menn? Ifølge forskerne kan flere faktorer spille inn. En av disse er at analsex gir høyere risiko for overføring av HIV enn vaginal sex. I tillegg overføres HIV-viruset lettere gjennom penis, enn via vagina eller anus.

– Siden homofile menn i større grad har to ”roller”, i den forstand at de både gir og mottar analsex, blir smittefaren derfor større sammenlignet med heterofile par, sier Goodreau.

Svakheter ved undersøkelsen

Enkelte mener imidlertid at den nye studien har sine svakheter.

– Informasjonen undersøkelsen bygger på er stort sett basert på personers egne opplysninger om sin oppførsel. Når vi legger denne type informasjon til grunn for en studie, må vi alltid huske på at ikke alle nødvendigvis gir korrekte opplysninger om seg selv, sier Philip Alcabes, professor ved the School of Health Sciences of Hunter College/City University i New York.

Kilde: HealthDay