Forskjeller mellom single menn og single kv... | Kondomeriet

Forskjeller mellom single menn og single kvinner

Den største forskjellen mellom å være singel mann og singel kvinne er kanskje hvordan man blir sett på og behandlet utad. Samtidig er det ulikt hvordan kjønnene selv opplever statusen.  

Vanligere å være singel

Mer enn halvparten av den voksne befolkningen i USA var single i 2015, omtrent 53 % kvinner og 47 % menn. I 1976 var tallet til sammenlikning 37 prosent. 

Måten den amerikanske kulturen behandler single er ulik, avhengig av kjønn, og dette er noe som også spores i europeiske land. Kate Bolick, en amerikansk forfatter, mener det har en klar sammenheng med presset rundt giftemål. I boken "Spinster" har Bolick sporet sted og status for single kvinner i amerikansk historie. Alle vokser opp med forventningen om at de en dag skal bli gift, men presset er mer tydeliggjort for kvinner. Det er også mer frykt involvert, mener Bolick. 

"Jeg tror kvinner ofte føler at de har mindre valg, at det å gifte seg er noe de må gjøre, og ikke har kontroll over når det vil skje", sier hun til Business Insider. 

Ulike uttrykk for single kvinner og menn

"Når det gjelder menn, etter hva jeg har vært vitne til, har de en tendens til å nå gifte-seg-tiden tidlig i 30-årene, hvorpå de bare bestemmer seg for at det er på tide å bli gift, og gifter seg dermed med den de er sammen med på det tidspunktet", sier Bolivk. Hun mener at menn har en mer avslappet holdning til det å gifte seg. Det er noe de vil gjøre når de er klare og føler for det, mens kvinner ikke er like avslappet til ideen om ekteskap. 

Dette merkes også i orene vi bruker om single menn og single kvinner: På engelsk er det "bachelor" og "spinster", på norsk ungkar og ugift kvinne. Ugifte kvinner over 30 år kalles gjerne peppermø. I "Spinster," tar Bolick for seg forskjellene med disse uttrykkene. 

Her er historien om uttrykket bachelor/ungkar:

Bachelor refererte opprinnelig til menn av underlegen status i yrker som var så krevende at de utelukket ekteskap. I det trettende århundre i Frankrike betød dette for eksempel en kandidat for teologi som kun hadde en bachelorgrad og ikke en mastergrad. 

Rundt år 1300 krysset ordet seg inn i engelsk for å beskrive riddere av lav rang. Mye senere ble begrepet brukt sammen med "passende", om en ugift mann prisgitt med finansielle og sosiale evner, og sammen med "bekreftet" for alle menn som ønsket å fortsette slik. I slutten av 1900-tallet hadde begrepet blitt nøytralisert til å rett og slett bety "ugift mann", som det gjør i dag. 

Historien bak uttrykket "spinster" viser at en ugift kvinne ikke alltid har vært bare det:

"Spinster", eller ugift kvinne, dukket opp i det femtende århundre i Europa som en hederlig ærlig måte å beskrive jenter, de fleste ugifte, som livnærte seg på å spinne. Dette var et av få respektable yrker tilgjengelig for kvinner. På 1600-tallet hadde uttrykket utvidet seg til å inkludere alle ugifte kvinner. 

Senere ble "spinster" synonymt med den britiske, gamle tjenestepikem, som kan knyttes til jomfru, for å signalisere at denne modne utgaven aldri ville bli kvitt sin jomfruelige status. I mer moderne tid fikk en kvinne status som "spinster" dersom hun ikke var gift innen fylte 23 år. Om en kvinne fortsatt var ugift når hun fylte 26 år, ble hun avskrevet som et håpløst tilfelle. 

Andre kulturer er enda mer brutale med single kvinner. Et eksempel er Sør-Korea, hvor kvinner som dør uten å ha vært gift blir "Cheonyeo gwishin", som betyr jomfruelige spøkelser, fordi de aldri har utfylt sin rolle og vunnet en ektemann. Selv om det ikke er like brutalt, er den historiske arven i den amerikanske kulturen også at kvinnens rette rolle er å tjene sine foreldre, mannen og barn. 

Selv om presset ikke er like akutt i dag som det var på 1800-tallet, er det fortsatt mange kvinner som føler et større press enn menn om å finne seg en partner og gifte seg. Samtidig er single i langt større grad kapable til å gi livet mening på egenhånd utenom et forhold eller gjennom en partner. 

Ugifte er mindre lykkelige 

Kvinneguiden.no og Foreldre.no gjennomførte i 2014 en undersøkelse blant 444 respondender som handler om familie, oppdragelse, lykke og tilfredshet. Denne viser at de ugifte er mindre lykkelige enn de med en ektemake. Forskere forteller at dette er helt i tråd med forskning fra hele verden.

- Dette er et funn som fremkommer i forskning fra hele verden, og blant menn og kvinner i alle aldre. Av de ulike «objektive levekårene», er det å ha en partner kanskje den faktoren som slår sterkest ut på lykke og tilfredshet, og mental helse, sier Thomas Hansen, forsker ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, til Kvinneguiden.

Menn med partner er sunnere 

Han forteller også at personer i samliv, da spesielt menn, lever sunnere og tar bedre vare på egen helse, blant annet ved å gå oftere til legen. Et eksempel er at menn drikker mer om de er alene. 

- Over hele verden finner man at personer som lever i et forhold er litt lykkeligere enn de som er alene, men forskjellene er likevel ikke store. Helseeffektene av ekteskap og samliv er imidlertid store - særlig for menn. De lever i snitt flere år lenger dersom de har en partner - blant annet fordi de reduserer usunne ungkarsaktiviteter og fordi de «passes på» av partnerene sine, opplyser psykolog og lykkeforsker Ragnhild Bang Nes.

Hansen kan også fortelle at forskningen viser at dersom en mann og en kvinne skilles etter flere år, er det kvinnen som klarer seg best.

- Forskning viser at menn som blir skilt eller etterlatt får noe større problemer enn kvinner i samme situasjon, da spesielt blant de eldre. Det kan handle om at menn oftere enn kvinner har hatt partneren som sin nærmeste og kanskje eneste nære venn, og at man etter overgangen til enslig står uten tilgang på nærpersoner som kan gi støtte. Kvinner er flinkere til å pleie relasjoner utenfor samlivet gjennom livsløpet, mener Hansen. 

Bang Nes forteller at helseeffektene er mindre markante for kvinner.

- Kvinner generelt har større sosiale nettverk - noe som er bra for lykke og tilfredshet. I den grad helse, støtte og bedre økonomi er viktige faktorer for lykke er en partner, i alle fall dersom forholdet er bra, viktig for lykke og tilfredshet. Et dårlig forhold kan imidlertid være svært negativt for livstilfredsheten, sier hun.

 

Kilder: uk.businessinsider.com og klikk.no/kvinneguiden