Samleie: Kan man ha samleie med hpv?

Vil du være mest mulig sikker på at du ikke smitter noen, kan et halvt – to års kondombruk være en ide, forklarer sexologen.

«Min kjæreste, som jeg traff for ca 1,5 år siden, fikk nylig påvist HPV og celleforandring i livmormunnen. Hun har fått tilbud om operasjon, men har valgt å vente. Jeg har vært hos min fastlege og spurt om HPV-test, men fått høre at det ikke finnes pålitelige tester for menn. Jeg er usikker på hva jeg skal gjøre. Min kjæreste og jeg får ikke til forholdet vårt, selv om vi er veldig glade i hverandre og ønsker hverandre godt. Jeg kan jo godt være HPV-positiv, kanskje har jeg blitt smittet, kanskje har jeg smittet henne. Bør jeg avstå fra (ubeskyttet) sex med andre i all fremtid? Om vi skulle fortsette å være kjærester, hvordan kan vi ha sex som ikke, eller minst mulig, øker risiko for noen av oss?  Jeg vet at kjæresten min ble veldig redd da hun fikk vite om celleforandringene, og at hun er redd for at jeg eventuelt kan smitte henne tilbake etter en operasjon. Jeg tror også at hun er redd for å smitte meg, om jeg ikke allerede er smittet. Jeg tror at en medvirkende årsak til at hun nå ønsker at vi ikke skal være sammen er at hun vil skjerme meg for smitterisiko og skjerme meg for en fremtid sammen med henne der vi kanskje ikke kan fortsette å ha sex på samme måte som tidligere. Kanskje er det noen litt allmenne aspekter i disse problemstillingene? Håper i alle fall at dere kan gi noen råd», skriver mann (56).

Sexolog Siv Gamnes svarer.

Hei, mann 56.

Jeg skjønner at situasjonen rundt parforholdet deres er uavklart, og at alle spørsmålene dere har rundt hpv, gjør dere mer usikker.

Først vil jeg si litt om hpv, som er en forkortelse for Humant papillomavirus, og som omfatter over 100 ulike typer kjente vortevirus. Noen gir vorter på hender, noen på føtter og andre forårsaker vorter i underlivet. De fleste av de ca. 40 hpv-typene man kan finne i underlivet er helt ufarlige. Noen gir synlige vorter i ymse fasonger, andre usynlige, mens noe få av dem kan føre til celleforandringer og etterhvert kreft, om de får utvikle seg.

Omtrent 1 av 3 kvinner får påvist celleforandringer en eller flere ganger i løpet av livet, og 1 av 5 kvinner vil få fjernet sine celleforandringer kirurgisk. Når celleforandring på livmorhalsen er påvist, er det altså viktig å følge legens råd om oppfølging og behandling slik at man unngår at det får utviklet seg til kreft.

I dag finnes det ingen blodprøve som kan påvise ulike typer hpv, slik at diagnostiseringen foregår visuelt (man ser vorter som viruset har dannet), via celleprøver eller den ganske nye hpv-testen man kan ta fra underlivet til kvinnen.

Man regner med at 70 – 80 % av befolkningen blir smittet en eller flere ganger av hpv i løpet av livet, men mange får ingen synlige vorter og vet derfor ikke om smitten. Kroppens immunforsvar gjør at vorter og virus gjerne blir bekjempet og forsvinner av seg selv i løpet av et halvt til to år. Det finnes teorier om at viruset kan ligge latent «sovende», for så å bli aktivert mange år etter at smitten faktisk fant sted.

Jeg synes det var nødvendig å ta med litt tall her fordi disse gir svar på mye av det du/dere lurer på.

Det vil være umulig å svare på hvem av dere som har smittet hvem, men det er relativ stor sannsynlighet for at dere begge er smittet nå, siden dere har hatt ubeskyttet samleie i de 1,5 årene dere har vært sammen. Det er derfor liten grunn til at dere nå skal begynne å tenke på skjerming fra smitte.

En operasjon vil fjerne celleforandringene, og ikke viruset. Viruset vil være der fram til hennes immunforsvar har renset opp, slik at spørsmålet om du kan smitte henne tilbake etter operasjonen, er egentlig lite relevant. Det er liten grunn til å være redd for å smitte hverandre på nytt, om en av dere tilfeldigvis har andre partnere samtidig som bidrar med ny smitte. 
Alternativt kan dere benytte kondom når dere har samleie til det har gått to år – da har kroppens immunforsvar etter all sannsynlighet fjernet viruset. Men husk at kondom bare beskytter det området som kondomet dekker, og viruset/vorter kan befinne seg utenfor dette området.

Det samme gjelder for så vidt også om dere velger å avslutte forholdet. Du trenger ikke være redd for at du aldri mer kan ha samleie med en annen slik du har hatt før, men vil du være mest mulig sikker på at du ikke smitter noen, kan et halvt – to års kondombruk være en ide. Men husk - det er stor mulighet for at den du treffer på allerede selv er smittet.

Siden hpv i utgangspunktet regnes som en ufarlig smitte, og noe som kroppen stort sett fikser opp i selv, er det ingen grunn til å tenke at det seksuelle livet, slik du kjenner det, er over selv om du mest sannsynlig er smittet av hpv nå.

Håper dette er til hjelp for deg/dere.

Lykke til.

Vennlig hilsen Siv Gamnes.