Verdensdagen for seksuell helse | Kondomeriet

Verdensdagen for seksuell helse

World sexual health day, verdensdagen for seksuell helse, markeres 4. september. I 2016 er fokuset å erkjenne at det finnes myter og usannheter rundt seksuell helse og det å fjerne disse ved hjelp av korrekt, vitenskapelig basert informasjon og de seksuelle rettighetene.

Markeringen er en frivillig markering, og mulighetene for hvordan du kan eller vil markere dagen er grenseløse. 

Årets fokus

I år er temaet en oppfordring til folk om å oppsøke og dele informasjon, gjerne på internett, og rette blikket mot vitenskapelige kilder som er tilgjengelig lokalt og globalt. Mye takket være ulike digitale plattformer og tjenester kan mennesker samhandle verden over. Det finnes fortsatt myter og fordommer rundt seksualitet og seksuell helse. Disse er det nødvendig å sette en stopper for en gang for alle. Alle mennesker har en rett til relevant og vitenskapelig korrekt informasjon (ARSI) rundt temaet seksualitet. Dette er en dag som skal være lystbetont og det oppfordres til å være generøs med deling av linker til nettsider, adresser og tjenester hvor folk kan få svar på det de lurer på om seksualitet og få avkreftet eventuelle usannheter. 

World Association for Sexual Health (WAS) inviterer alle på lik linje til å delta i promoteringen av god seksuell helse og rettigheter for alle. 

Historien bak dagen 

I 2010 kalte World Association for Sexual Health (WAS) inn alle sine organisasjoner for å feire World Sexual Health Day, hver 4. september, i et forsøk på å promotere en større sosial oppmerksomhet rundt seksuell helse over hele verden. Den første markeringen av dagen ble feiret med slagordet "Let's talk about it!" ("La oss snakke om det!"), og tanken bak var å bryte ned frykt og tabuer knyttet til seksualitet. 

Dagen har blitt markert i 35 land med et bredt spekter av aktiviteter, fra "Det runde bord av diskusjon", konferanser og kunstarrangementer. Dagen har blitt ført inn i skoleverket, media, sykehus, biblioteker, universiteter, offentlige rom, kunshaller og teatergrupper. WAS ønsker å sikre at seksuell helse er et tema som diskuteres overalt. 

Seksuelle rettigheter

I 1999 utarbeidet Verdens helseorganisasjon (WHO) en erklæring om seksuelle rettigheter sammen med World Association for Sexology. Denne ble godkjent på den 14. Verdenskongressen i sexologi i Hong Kong. Seksualitet er en svært viktig og integrert del av et menneskes personlighet. Mennesket har behov som kontakt, intimitet, følelser, nytelse og kjærlighet, og seksualitet er et svært viktig aspekt av menneskets velvære. 

De seksuelle rettighetene er universelle menneskerettigheter, og er basert på frihet, verdighet og likhet for alle mennesker.

1. Retten til seksuell frihet

Seksuell frihet omfatter individets rett til å uttrykke alle sine seksuelle egenskaper. Dette omfatter imidlertid ikke noen form for seksuell tvang, utnyttelse el misbruk på noe tidspunkt eller i noen livssituasjon.

2. Retten til seksuell autonomi

Seksuell selvstyring, seksuell integritet og trygghet for den seksuelle kropp. Denne retten omfatter muligheten til å ta selvstendig avgjørelser angående sitt seksuelle liv innfor rammene av ens egen personlige og sosiale etiske normer. Den omfatter også kontroll og nytelse av egen kropp, fri for tortur, kroppslig beskadigelse eller vold av noe slag.

3. Retten til å holde sin seksualitet privat

Dette innebærer retten til individuelle valg og individuell intim atferd så lenge dette ikke kommer i veien for andres seksuelle rettigheter.

4. Retten til seksuelt likeverd

Dette refererer til frihet fra alle former for diskriminering uavhengig av kroppslig kjønn, sosialt kjønn, seksuell orientering, alder, rase, sosial status, religion eller fysikk eller følelsesmessig svikt.

5. Retten til seksuell nytelse

Seksuell nytelse, inklusive selvstimulering, er kilde til fysisk, psykisk, intellektuell og åndelig velvære.

6. Retten til følelsesmessige seksuelle uttrykk

Seksuelt uttrykk er mer enn erotisk nytelse eller seksuell handling. Individer har rett til å uttrykke sin seksualitet gjennom kommunikasjon, berøring, følelsesuttrykk og kjærlighet.

7. Retten til fritt partnervalg

Dette innebærer retten til å gifte seg eller la være, til å skille seg og til å inngå andre typer forpliktene seksuelle relasjoner.

8. Retten til frie og ansvarlige valg i forhold til reproduksjon

Dette omfatter retten til å velge om en vil eller ikke vil ha barn og til tidsrom mellom hver fødsel, og retten til fri adgang til prevensjon og fruktbarhetsregulerende midler.

9. Retten til seksualopplysning basert på vitenskapelige undersøkelser

Denne retten innebærer at seksualkunnskap skal bygges opp gjennom frittstående og like fult vitenskapelig og etisk fullverdige undersøkelser og spres på meningsfull måter til alle sosiale lag.

10. Retten til omfattende seksuell utdanning

Dette er en livslang prosess fra fødsel gjennom de forskjellige livsavsnitt og bør omfatte alle sosiale sammenhenger.

11. Retten til seksuell helseomsorg

Seksuell helseomsorg må være tilgjengelig for forebygging og behandling av seksuelle bekymringer, problemer og forstyrrelser.

De seksuelle rettighetene gjengitt her er oversatt av Elsa Almås og Esben Esther Pirelli Benestad.

 

Kilder: worldsexology.org, sexogsamfunn.no, sexraad.no