Kvinner flinkere til å kommunisere

Forsking tyder på at kvinner er flinkere på kommunikasjon enn menn. Det er altså ikke bare en myte! Les hva som utgjør forskjellen.

Når menn og kvinner kommuniserer gjør de ofte dette på helt forskjellige måter, og det har sin grunn.

Forskjellen kommer tidlig

Fra så tidlig som toårsalderen ser man i undersøkelser at jenters ordforråd er rundt 20 % høyere enn gutter på samme alder. I tillegg setter jenter i samme aldersgruppe ordene sammen til enkle setninger tidligere enn gutta.

Forskning viser også at blant fire år gamle barn har jenter rundt 30 % høyere nivå av genet FOXP2 enn gutta, genet påvirker evnen til å kommunisere.

Bruker ulike hjernehalvdeler

Når gutter kommuniserer bruker de den venstre hjernehalvdelen, den delen som spiller inn på grammatikken. Jenter bruker både høyre og venstre, hvorpå den høyre også spiller inn på evnen til å avkode mening. Dette kan indikere at jenter er flinkere til å "lese mellom linjene".

Kan dette overføres til samlivet?

Ja! Ut i fra denne informasjonen kan man trygt si at menn ofte trenger å bli fortalt hva som kreves eller ønskes av dem under sex. De er ikke synske og faktisk er de kanskje ikke like flink på å ta hint som kvinner er? 

Her har kvinner en del å jobbe med. Å være litt mer direkte og si hva man ønsker kan være nøkkelen til god kommunikasjon!

 
Kilde: Illustrert vitenskap