Unge har mindre sex enn på 90 år!

Det er 90 år siden unge voksne hadde så lite sex som de har i dag. Hva kan være grunnen til dette?

Folk som er født på 90-tallet blir ofte omtalt som "millennials" i de engelskspråklige landene. Og for de som husker dette tiåret godt, vil man kanskje tenke at menneskene som vokste opp under denne tiden ville bli en generasjon hvor alle hemninger skulle slippes og frigjøringen skulle stå i fokus. Så feil kan man ta.

Ikke like frempå

Forskere fra Florida Atlantic University i USA har i sine studier kommer frem til at de i aldersgruppen 20-24 år, lettere avstår fra sex enn det noen annen generasjon har gjort de siste 90 årene. 15 % innenfor denne aldersgruppen kunne melde fra om at de ikke har hatt noen sexpartnere siden de fylte 18 år. Dette gjalt kun 6 % i 1960. For å finne like tall som de har funnet hos de unge i dag må de tilbake til 1920-tallet. Dr Ryne Sherman mener resultatene motstrider det ekspertene alltid har trodd.

 - Dette motbeviser den generelle oppfatningen om at millennials er en "hook up"-generasjon, som blir påvirket av ulike datingforum som Tinder, som skulle tilsi at de er mer åpen for kortvarige forhold og tilfeldig sex.

Færre tenåringsmødre

Forskere i Storbritannia kan bekrefte at de ser tendensene der også. Antall unge mødre, eller såkalt tenåringsmødre, har aldri vært så lavt som nå. I 2014 var det 23 000 tilfeller det kvinner under 18 ble mødre. Så lave tall har det ikke vært siden 1969. I likhet med sex og færre tilfeller med graviditet, ser forskerne at de unge holder seg mer unna røyking, alkohol og narkotika også. Mye av grunnen til dette var at såkalte "millennials" heller ville bruke tiden sin på sosiale medier, fremfor å være fysisk tilstedet med sine venner. 

Individualismen regjerer

I studien fra Florida Atlantic University der de brukte informasjon fra en nasjonal undersøkelse som tok for seg svarene fra voksne mellom 18 og 96 år, viste at det faktisk var stor forskjell på de som var født på 90-tallet og de som var født i tiåret før dem. 90-kullet hadde mye høyere sannsynlighet for å være seksualt inaktive i begynnelsen av 20-årene sine. 

 - Selv om sex før ekteskapet blir mer vanlig over tid, vokser det frem en individualisme i unge amerikanere i dag, med en mer tolerende holdning mot det å skulle være seg selv uten å føle press til å gjøre som andre, hevnder Dr Ryne Sherman. 

Men hva med nordmenn?

Kondomeriet gjennomførte en undersøkelse om nordmenns sexvaner i samarbeid med Brand Cognition og Norstat. Her kommer noen av de samme tendensene frem som i USA og Storbritannia. De yngste i aldersgruppen 18-29 år var de som syntes i minst grad at det er viktig å ha et godt sexliv. 46 % var helt enig i at dette var viktig mot 56 % av de i gruppen 45-55 år. Hvis man sammenlikner disse to aldersgruppene når det kommer til egen tilfredshet av sexliv så var de yngste mindre fornøyd også. 55 % svarte de var litt eller helt enig at de var tilfreds, mot 61 % av de i gruppen 45-55 år. 

Det morsomme her, er at de under 30 år var mer opptatt av å prate om sex fremfor muligens å ha det. 52 % i aldersgruppen 18-29 svarte at de litt eller helt var enig i at de snakker med vennene sine om sex. Kun 19 % av de i alderen 44-55 oppga det samme. Tar man med de i aldersgruppen 30-44 år blir prosentsummen 44 %. Fortsatt under "millennials"! Man kan jo undres om sosiale medier har skylden her, som forskerne hadde kommet frem til. 

Kilder: Innsiktsundersøkelsen 2016, dailymail.co.uk