Hva er voldtekt?

Voldtekt er ikke alltid synonymt med å bli overfalt og dratt inn i en busk. Mange opplever at overgriperen er en de kjenner, og kanskje til og med er forelsket i.

Straffeloven

I følge norsk straffelov §192 er det voldtekt hvis man truer noen til sex enten med vold eller truende adferd. Det er voldtekt å ha seksuell omgang med noen som er bevisstløs, eller på annen måte ikke klarer å motsette seg handlingen. Det er også voldtekt å ved hjelp av vold eller truende adferd få noen til å ha seksuell omgang med en annen, eller til å utføre seksuelle handlinger med seg selv. I tillegg er det noe som heter grov uaktsom voldtekt. Dette er tilfeller der overgriperen handler på en måte som markant avviker fra en atferd som objektivt kan betegnes som forsvarlig.

Nei er nei

Det er aldri greit å presse en annen til å ha sex når personen ikke ønsker det. Uansett hva slags relasjon man har, betyr et nei fortsatt nei. Foranledningen, om man er kjærester, eller ligger og kysser, men plutselig vil stoppe, rettferdiggjør ikke å ta seg til rette, selv om man kan være frustrert.

Voldtekt begått av personer man kjenner, er mer vanlig enn man skulle tro. Disse tilfellene er vanskelige å forholde seg til, fordi man har en relasjon, og i mange tilfeller er overgriperen en person man i utgangspunktet liker.

Vanskelig å si fra

Til tross for at mange har opplevd episoder som kan defineres som voldtekt, kvier de seg for å kalle det for det. Ofte vil overgriper hevde det er en misforståelse, man vil føle ubehag ved tankene og følelsene det medfører, man er redd hva omverdenen vil si og liknende. Derfor er det mange som aldri snakker om slike opplevelser, men sliter med ettervirkningene alene.

Husk at dette ikke er din feil. Du skal ikke ha skyldfølelse, selv om det er helt naturlig å føle det slik i henhold til vår natur. Alle har rett til å si nei til sex, uansett om dere er nakne, har hatt sex tidligere eller er i et forhold. Uansett hva overgriperen sier, er det ikke akseptabelt å tvinge noen til å ha sex.

På nettsiden dixi.no kan du finne mer informasjon om voldtekt og hvor du kan få hjelp.

Kilder: goaskalice.colombia.edu, no.wikipedia.org, dixi.no.