Historisk homofili | Kondomeriet

Historisk homofili

Homofili har blitt praktisert og akseptert på svært ulike måter opp gjennom historien. Både samfunnsmessige og religiøse hensyn har spilt en rolle i synet på homofili.

Seksuelle forbindelser mellom personer av samme kjønn er kjent og beskrevet i mange deler av verden opp igjennom historien. Homofile relasjoner er mest omtalt i litteratur fra antikkens Hellas, men er også kjent fra enkelte afrikanske stammesamfunn fra Øst-Asia og fra flere øyer i Stillehavet, i tillegg til den arabiske halvøy og Afghanistan.

Religiøs motstand
Homoseksuell, kjønnslig omgang har opp gjennom historien blitt fordømt av de fleste innen jødedommen, kristendommen og islam. I Bibelen finner man en rekke omtaler av homoseksuell atferd, de fleste negative. Imidlertid finnes det også teologer som ikke er villige til å regne homofilt samliv som synd, og som argumenterer for at homofilt samliv lar seg forsvare.

Ulike former
Sosialantropologen Stephen O. Murray deler samkjønnede forhold inn i tre ulike kategorier:

  • Egalitære (likeverdige) forhold: Der aldersforholdet mellom partnerne er irrelevant, og begge spiller en sosialt akseptert kjønnsrolle. Denne formen er vanligst i vestlige samfunn.
  • Kjønnsstrukturerte forhold: Der partnerne spiller forskjellige kjønnsroller eksemplifiseres med tradisjonelle forhold mellom menn i middelhavslandene, midtøsten, sentral-Asia og sør-Asia, samt innfødte kulturer. I vestlige kulturer representeres denne formen hovedsakelig ved butch/femme forhold. 
  • Aldersstrukturerte forhold: Der den ene partneren er mye eldre enn den andre var for eksempel pederasti i antikkens Hellas, dvs. sosialt akseptert vennskap mellom eldre og yngre menn. Dette kunne ha et seksuelt preg,  men ikke nødvendigvis. Fenomenet fantes også mellom yngre Samurai og de mer erfarne krigerne og i sør-kinesiske tradisjoner der voksne menn gifter seg med unge gutter. Alderssturkturerte forhold var vanlig i antikkens Roma, i Toscana og Nord-Italia under renessansen, i Japan fra middelalderen til 1800-tallet, i India frem til den britiske koloniseringen. Det forekom også blant aztekerne og mayaindianerne fram til den spanske koloniseringen av Mexico og i Kina og sentral-Asia fram til 1900-tallet.

Homofilt samliv ble lovlig i Norge i 1972, men er dessverre fremdeles forbudt i mange land, særlig de islamske. Enkelte land har dødsstraff for homofili. I Norge har homofile kunnet inngå partnerskap siden 1993. Her til lands ble det imidlertid vedtatt den 11. april 2016 at homofile kan gifte seg i Den norske kirke. 

Kilde: Wikipedia