Aseksuell? | Kondomeriet

Aseksuell?

Hetero, homo, stereo, eller mono. For noen kan det være forvirrende å finne ut hva slags seksuell orientering man har.

Ordet aseksuell brukes ofte for å beskrive mennesker uten seksuell energi, uten at man kan peke ut akkurat hva det er, eller hvorfor. Nylig har det oppstått en ny definisjon på aseksualitet, nemlig at dette kan være en egen form for seksuell orientering. I følge denne definisjonen, er en aseksuell en som har lav seksuell tiltrekking mot alle kjønn. Det viktigste med denne definisjonen, er at det er folk som ser på seg selv som aseksuelle som har utarbeidet den.

Lite forskning

En forsker har sett nærmere på dette, og fant en britisk undersøkelse som spurte folk om deres seksuelle preferanser. Man fikk valgene mellom kjønnene eller at de aldri hadde følt seksuell tiltrekking mot noen. En prosent svarte det siste.

Forskere og sexterapeuter har ikke snakket så mye om dette, fordi det ikke har foreligget nok forskning på området. De aseksuelle selv mener det er en orientering fordi det i det store og hele dreier seg om hvem de er, eller ikke er, tiltrukket av. Det er ikke slik at de ikke ønsker et meningsfylt og intimt forhold til andre. Det er heller det at de ikke ønsker at forbindelsen skal være av seksuell karakter.

Bortforklares

Det kan virke rart at vi har en lang rekke beskrivelser for ulike seksuelle relasjoner, men akkurat aseksualiet er vanskelig å forholde seg til for mange. I god, gammeldags stil er det fortsatt noen som foreslår at de aseksuelle kanskje bare ikke har funnet den rett ennå. Det er kanskje riktig for noen, men helt galt i forhold til andre. Det finnes nemlig en diagnose for en seksuell forstyrrelse som refererer til en som har lav eller ingen interesse for sex. Men aseksualitet er ikke helt et samme, for de med nedsatt seksuell appetitt plages av lidelsen sin, i motsetning til de aseksuelle, som heller plages av andres reaksjon på noe de selv ikke ser på som et problem.

Kilde: about.com, Cory Silverberg