Middelaldrende kvinner har godt av sex!

Hvordan virker faktorene seksuell aktivitet, humør, affeksjon og stress inn på hverandre hos middelaldrende kvinner?

Studie for å avdekke effektene

I artikkelen “In the Mood for Love or Vice Versa? Exploring the Relations Among Sexual Activity, Physical Affection, Affect, and Stress in the Daily Lives of Mid-Aged Women” i Archives of Sexual Behavior nr. 3 2007, tar forskerne Burleson, Trevathan og Todd for seg de positive effektene av seksuell aktivitet hos middelaldrende kvinner.

Burleson, Trevathan og Todd har gjennomført en studie med 58 middelaldrende amerikanske kvinner, med et snitt på 47,6 år. De registrerte fysisk affeksjon, forskjellige former for seksuell aktivitet, stressende hendelser og kvinnenes humør hver morgen i 36 uker.

Sex får henne i godt humør

Forskerne fant ut at fysisk affeksjon eller seksuell atferd med en partner én dag, hadde en betydelig påvirkning på humøret påfølgende dag. Dagen etter slike kjærlige aktiviteter opplevde nemlig kvinnene mindre dårlig humør, følte seg mindre stresset, og var i et generelt bedre humør enn andre dager. Sammenhengen mellom sex og humør var ikke like sterk i tilfeller der kvinnene oppnådde orgasme uten en partner.

Sex avler sex

I tillegg til at sex skaper godt humør, har dette også en positiv tilbakevirkende effekt. Forskerne fant nemlig en sammenheng mellom godt humør den ene dagen, og økt seksuell aktivitet med partner den påfølgende dag. Altså utgjør dette en positiv sirkel når man først har kommet inn i det. Dette kan ha sammenheng med at når du føler dag bra, har du lettere for å initiere sex. Sex fungerer igjen som en bekreftelse, som får deg til å føle deg bra.

Forskerne fant heldigvis ikke den samme sammenheng mellom dårlig humør den ene dagen, og grad av fysisk affeksjon eller seksuell aktivitet den påfølgende dagen.

Mindre stress, mer sex 

Seksuell orientering, samboerskap og lengden på forholdet har en innvirkning på effektene forskerne fant. Men funnene fra undersøkelsen støtter en toveis årsaksmodell, der seksuell aktivitet og fysisk fremvising av affeksjon fører til bedre humør og reduserer stress, noe som igjen øker sannsynligheten for videre fysisk affeksjon og seksuell aktivitet.

Kilde: Springerlink.com