Informasjon om EE-avfall

Med EE-avfall menes elektrisk og elektronisk avfall. EE-avfall inneholder komponenter som kan være skadelige for miljøet. Dette avfallet inneholder mye metall, noe som er viktig å gjenvinne. Derfor er det viktig at forbrukere leverer elektrisk og elektronisk avfall tilbake til en forhandler, eller til en kommunal mottaksstasjon. På denne måten behandles miljøgiftene i produktene på riktig vis.

Kondomeriet AS er importør og forhandler av elektriske og elektroniske produkter, og har forpliktelser etter gjeldende forskrifter både som importør og som forhandler.

Ansvar som importør

Som importør sørger Kondomeriet for innsamling, sortering, gjenvinning og annen behandling av EE-avfall gjennom medlemskap i et returselskap godkjent av Klima- og forurensningsdirektoratet. Kondomeriet er med i Elreturs retursystem for EE-avfall.

Vi benytter oss av Elreturs mottak for EE-avfall. Disse finnes i hele landet, og her kan man levere denne typen avfall helt gratis. En oversikt over mottakene finner du her.

Ansvar som forhandler

Kondomeriet tar imot alt av småelektrisk avfall, og tilbyr en panteordning som gir deg 20% avslag på en ny vare når du leverer inn småelektrisk avfall hos oss. Mer om denne ordningen kan du lese her.

Kondomeriet sørger for at EE-avfallet som leveres inn, ikke innebærer fare for forurensning, eller er til skade for mennesker eller natur. Kondomeriet sørger for å oppbevare alt EE-avfallet forsvarlig til det blir hentet av Elretur. Elretur sørger for miljøsanering og gjenvinning av alt EE-avfall som samles inn i Norge. Over 90 prosent av alt EE-avfall som samles inn blir gjenvunnet. Se www.elretur.no for mer informasjon.

Husk at alt som er drevet via batterier eller en ledning/stikkontakt, skal leveres inn til miljøsanering og gjenvinning når det skal kasseres.