Samfunnsengasjement

Vi i Kondomeriet synes det er viktig å ta vare på miljøet, og vi ønsker å engasjere oss for samfunnet. Her kan du lese litt om hva vi gjør.

Miljørabatt

Vi har miljørabatt, som betyr at du kan pante din gamle, slitte eller ødelagte småelektriske sexleketøy hos oss. 1 av 3 norske kvinner har et eller flere leketøy hjemme. Det kan være at noen har funnet seg en ny bestevenn, at det gamle leketøyet er ødelagt eller at man av andre grunner ikke trenger sitt gamle leketøy lenger. Da er det greit å kunne komme til oss med dette, i stedet for å legge det i husholdningsavfallet. På denne måten kan du spare penger, og miljøet! 

Når du panter et sexleketøy hos oss, sender vi det til sikker destruksjon hos Norsirk elretur. Som takk får du 20% avslag på en ny vibrator hos oss. Småelektriske produkter utgjør en stor trussel for miljøet, og skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall. De ulike komponentene i en vibrator hører hjemme på ulike steder, og El-retur sørger for at de havner riktig ved destruksjon. Vi ønsker å bidra til at gamle leketøy «gravlegges» på riktig sted! 


Earth Hour

Earth hour er en verdensomspennende symbolsk markering, og et uttrykk for folks vilje til å stå sammen mot klimaendringene. Earth Hour betyr at man slukker lyset i én time for klimaet, og dagen markeres i hele verden. WWF (World Wide Fund for Nature) er global arrangør av Earth Hour. 

Etter Earth Hour i 2013 skrev WWF Norge på sine nettsider at Statnett kunne rapportere at det norske strømforbruket gikk ned med 150 megawatt under Earth Hour-timen. Dette er tilsvarende 21,4 millioner 7-watts sparepærer. I 2013 ble Earth Hour markert i over 7000 byer, kommuner og tettsteder i omkring 150 land. Markeringen har blitt arrangert hvert år siden 2007.

"Statnett kunne rapportere at det norske strømforbruket gikk ned med 150 megawatt under Earth Hour-timen."

 

I 2014 var det rekordstor oppslutning rundt markeringen. Earth Hour ble gjennomført i 162 land, og nådde helt ut til norske fiskebåter i Antarktis.

Kondomeriet er med på Earth Hour hvert år! Vi slukker lysene i alle våre butikker, på lageret og hovedkontoret denne timen – og håper du velger å gjøre det samme.

Kilde: wwf.no

Transport

I stedet for å fly varene inn til oss, venter vi ofte litt lenger på produktene slik at de heller kan transporteres med båt. Dette er et mer miljøvennlig alternativ. 

Miljøtiltak hos vår samarbeidspartner

Vår lagervirksomhet foregår i samarbeid med Bring Warehousing på Skedsmokorset. Bring har sitt utspring fra Posten Norges tilbud til bedriftskunder og oppkjøpte virksomheter, og er en av de største post- og logistikkaktørene i Norden. Posten er til for hele Norges befolkning og Postens infrastruktur i Norge, mens Bring retter seg mot alle bedrifter i Norden. Miljø er et av konsernets viktigste satsingsområder innenfor samfunnsansvar. I løpet av 2013 fortsatte Bring blant annet med strømsparende tiltak. Dette inkluderte konkurranser, styring av lys med sensorer, og tidsstyring av lys og aggregater. Konsernet har totalt sett redusert sine elektrisitetsutslipp fra bygninger med 5 prosent. (Kilde: Posten Norge)

Postens servicepakke

Våre nettkunder kan velge Postens klimanøytrale servicepakker når de bestiller fra oss.

CE-merking

Alle produkter vi tar inn i vårt sortiment er CE-merket. Det forteller oss at produktene er innenfor kravene som er satt til helse, miljø og sikkerhet. Mer om CE-merking kan du lese her.